QBU - Quality - Betters - Us

Giới thiệu

Tên giao dịch tiếng Việt: Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học Trường Đại học Quảng Bình

Tên tiếng Anh: Center of Foreign Languages, Informatics (Viết tắt: CFI)

Địa chỉ: Khu nhà D, tầng 1, 312 Lý Thường Kiệt, phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Website: https://nnth.qbu.edu.vn

1. Lịch sử hình thành và phát triển

Trung tâm Tin học – Ngoại ngữ được thành lập theo Quyết định số 679/QĐ-ĐHQB ngày 23 tháng 5 năm 2011 trên cơ sở Trung tâm Tin học – Ngoại ngữ của Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Bình thành lập năm 2002. Trường Đại học Quảng Bình đã đổi tên Trung tâm Tin học – Ngoại ngữ thành Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học, Trường Đại học Quảng Bình tại Quyết định số 636/QĐ-ĐHQB ngày 13 tháng 4 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình nhằm phù hợp với Khoản 2, Điều 4, Thông tư 21/2018/TT-BGDĐT ngày 24/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học, Trường Đại học Quảng Bình hoạt động theo Thông tư 21/2018/TT-BGDĐT ngày 24/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quyết định số 2069/QĐ-ĐHQB ngày 08 tháng 12 năm 2021 về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học Trường Đại học Quảng Bình.

Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học Trường Đại học Quảng Bìn có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm:

a) Đối với tin học: Đào tạo các chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản và ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao, và các loại hình khác như: xử lý ảnh Photoshop, Ứng dụng CNTT trong kỹ thuật và kinh tế, Kỹ thuật viên Tin học, Lập trình viên, Kỹ thuật mạng máy tính, Internet, Thiết kế Web, quản lý máy tính và thiết bị văn phòng, …

b) Đối với ngoại ngữ: Bồi dưỡng, luyện thi kiến thức ngoại ngữ và liên kết đào tạo, tổ chức kiểm tra, đánh giá cấp các chứng chỉ tiếng Anh theo khung 6 bậc Việt Nam (A1, A2, B1, B2…theo Khung tham chiếu Châu Âu), tiếng Trung trình độ HSK cấp độ 1,2,3 …, các lớp luyện thi các chứng chỉ  quốc tế IELTS, TOEIC, TOEFL, SAT và mở các lớp giao tiếp, đối thoại chuyên ngành tiếng Anh, Trung và các ngoại ngữ khác như Nhật, Pháp, Lào đáp ứng nhu cầu người học.

3. Các hoạt động chính của Trung tâm:

– Đào tạo và tổ chức thi cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản và nâng cao theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTT ngày 21 tháng 6 năm 2016;

– Đào tạo và tổ chức thi cấp các chứng nhận ứng dụng trong các lĩnh vực kinh tế và kỹ thuật, kỹ thuật mạng máy tính và internet;

– Đào tạo và tổ chức thi cấp các chứng nhận hoàn thành các khóa học tiếng Anh B1 và A2 nội bộ;

– Tổ chức đánh giá chuẩn đầu ra ngoại ngữ tiếng Anh B1 và A2 nội bộ cho sinh viên.

4. Tổ chức nhân sự

Đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý và nhân viên

Đội ngũ lãnh đạo quản lý:

01 Giám đốc.

01 Phó giám đốc.

Các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ:

a) Bộ phận Đào tạo;

b) Bộ phận tuyển sinh;

c) Bộ phận giáo vụ;

d) Bộ phận quản lý học viên và dạy học;

đ) Bộ phận Hành chính – Tổng hợp;

e) Bộ phận Kế toán;

 Sơ đồ tổ chức của Trung tâm

 

 

Đội ngũ giảng viên giảng dạy ngoại ngữ, tin học

Trung tâm NN, TH sử dụng chủ yếu giáo viên từ Khoa Ngoại ngữ và Khoa Kỹ thuật – CNTT của Trường Đại học Quảng Bình tham gia công tác giảng dạy ngoại ngữ và tin học, cụ thể:

– Giáo viên Tiếng Anh

Hiện nay, tổng số giảng viên cơ hữu và thình giảng tham gia giảng dạy tiếng Anh tại Trung tâm gồm 10 người có trình độ, thạc sĩ, tiến sĩ ngôn ngữ Anh, tiếng Trung hoặc PP giảng dạy Tiếng Anh, tiếng Trung.

– Giáo viên Tin học

Hiện nay, tổng số giảng viên thỉnh giảng tham gia giảng dạy tại Trung tâm là 09 người có trình độ Thạc sĩ trở lên.

Đội ngũ hỗ trợ, kỹ thuật viên các kỳ thi ngoại ngữ, tin học

Đội ngũ hỗ trợ, kỹ thuật viên của Trung tâm phục vụ cho việc tổ chức thi và chấm thi gồm 25 người có kinh nghiệm trong các kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ, tin học trên máy tính như: vận hành máy chủ, quản trị mạng, hệ thống mạng máy tính, vận hành phần mềm, các thiết bị tin học, kỹ thuật điện tử, âm thanh, video, camera, thiết bị an ninh.

  1. Cơ sở vật chất

Phòng học, sát hạch CC Ứng dụng CNTT cơ bản

Phòng học, tổ chức thi tiếng Anh B1, A2 và đánh giá chuẩn đầu ra ngoại ngữ