Thông báo “Danh sách các đơn vị tổ chức thi và cấp chứng chỉ UD CNTT cơ bản” của Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT