Ngoại ngữ - Tin học

By

Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học Trường ĐHQB hiện đang chiêu sinh lớp học tiếng Hàn, chi tiết cụ thể vui lòng xem trong file đính kèm dưới đây.
Điều kiện để nhận bằng tốt nghiệp cần có: SV nhận bằng Tốt nghiệp ĐHQB cần có đủ năng lực Tin học và Ngoại ngữ như thế nào? – Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản – Đã đạt chuẩn đầu ra B1 đối với Đại học và A2 đối với Cao...
1 2