Những câu hỏi sinh viên thường gặp tại Trung tâm

  1. Điều kiện để nhận bằng tốt nghiệp cần có: SV nhận bằng Tốt nghiệp ĐHQB cần có đủ năng lực Tin học và Ngoại ngữ như thế nào?

– Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản

– Đã đạt chuẩn đầu ra B1 đối với Đại học và A2 đối với Cao đẳng

  1. Thủ tục để đăng kí chứng chỉ UDCNTT, A2, B1 gồm những gì?

– Nộp tiền tại phòng KHTC bao gồm: học phí và lệ phí thi

– Bản phô tô phiếu nộp tiền

– Bản phô tô CMND

– Đến Trung tâm NN,TH tại khu nhà D tầng 1 làm thủ tục đăng kí

  1. Học phí các khóa học là bao nhiêu?

– UDCNTT CB học phí +lệ phí : 900/ 45 tiết

– Tiếng Anh B1 học phí +lệ phí : 2.000.000/ 120 tiết

– Tiếng Anh A2 học phí +lệ phí : 1.100.000/ 60 tiết

  1. Điều kiện để đăng kí chuẩn đầu ra B1 và A2 là gì?

Đăng kí học 120 tiết trình độ B1(đối với sinh viên hệ Đại học), 60 tiết trình độ A2 (đối với sinh viên hệ Cao đẳng) sau khi đã hoàn thành chương trình Tiếng Anh 1,2,3 tại khoa Ngoại ngữ.

  1. Sinh viên cần cung cấp thông tin gì để được cấp chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin?

Họ và tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh chính xác và đầy đủ.

  1. Mất Chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản có được cấp lại không?

– Bản gốc chứng chỉ chỉ được cấp 1 lần duy nhất

– Được cấp lại bản sao chứng chỉ

  1. Hồ sơ cấp Bản sao chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản?

– Đơn xin cấp Bản sao chứng chỉ trong đó có ghi số lượng bản sao, xác nhận của chính quyền địa phương

– Nộp tiền lệ phí cấp Bản sao tại Phòng KH-TC (15.000đ/bản)

  1. Môn thi chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản gồm mấy phần?

Gồm hai phần: Lý thuyết 60 phút và thực hành 90 phút

  1. Thi chuẩn đầu ra Tiếng anh B1, A2 gồm các kỹ năng nào? Hình thức thi?

– Thi trên phần mềm máy tính của Trường Đại học Quảng Bình quản lý

– Môn thi gồm 4 kĩ năng: Reading – writing, Essay, Listening, Speaking

  1. Khi sai thông tin trên chứng chỉ học viên cần làm gì?

Báo ngay cho Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học để được hướng dẫn