Hỏi – Đáp

Category

Điều kiện để nhận bằng tốt nghiệp cần có: SV nhận bằng Tốt nghiệp ĐHQB cần có đủ năng lực Tin học và Ngoại ngữ như thế nào? – Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản – Đã đạt chuẩn đầu ra B1 đối với Đại học và A2 đối với Cao...