Kết quả kỳ thi Chuẩn đầu ra NN Tiếng Anh B1 và A2 nội bộ cho sinh viên, Khóa thi ngày 02/6/2022