QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt kết quả thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản cho học viên các lớp T1.H1, T2.H2 Khóa thi ngày 16 tháng 3 năm 2023