QUYẾT ĐỊNH V/v công nhận đạt kết quả thi Chuẩn đầu ra NN (Tiếng Anh) B1, A2 nội bộ và TCA2 Khóa thi ngày 13 tháng 4 năm 2023