QUYẾT ĐỊNH V/v công nhận đạt kết quả Chuẩn đầu ra ngoại ngữ Tiếng Anh B1, A2 nội bộ Khóa thi ngày 8 tháng 6 năm 2023