QUYẾT ĐỊNH V/v công nhận đạt kết quả thi Khảo sát CĐR Ngoại ngữ Tiếng Anh, Tiếng Trung, Tiếng Pháp và CNTT cho sinh viên LT, VB2 Khóa 63,64 Khóa thi ngày 03 tháng 6 năm 2023